25/05/2020
Mag een burgerlijk huwelijk doorgaan op een buitenlocatie?


Volgens het Belgisch Staatsblad mag een burgerlijk huwelijk enkel plaatsvinden in het stad- of gemeentehuis. In het Ministrieel Besluit van 12 juli 2009 werd de regel aangepast waarbij een voltrekking mag plaatsvinden op een openbare plaats met neutraal karakter waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft. Enige uitzondering op de regel is bijvoorbeeld indien één van de partners wegens ziekte het huis niet kan verlaten.

De huwelijkssector vraagt nu om deze wetgeving aan te passen en een burgerlijk huwelijk toe te laten op niet openbare plaatsen zoals bv een feestzaal of in de tuin van het bruidskoppel of diens ouders.

Dit geeft het koppel in tijden van corona alsnog de kans om op hun oorspronkelijke datum vrienden en familie uit te nodigen voor een ceremonie in een mooie setting én coronaproof. De wettelijke voltrekking door de burgemeester, dat doorgaans een 10-tal minuten duurt, kan gecombineerd worden met een storyteller die het geheel persoonlijker maakt en afstemt op de levensstijl van het koppel.

Een burgerlijk huwelijk dient de dag van vandaag verplicht door te gaan tussen de vier muren van het stadhuis of het gemeentehuis. Vandaar ook dat huwelijken in coronatijden gelimiteerd worden tot 30 personen. Een ceremonie daarentegen wordt doorgaans georganiseerd in openlucht, stoelen kunnen geplaatst worden in groepjes van gezinnen met voldoende ruimte naar andere gezinnen toe. Een locatie in openlucht biedt hiervoor de nodige ruimte. Met deze regeling kunnen we een burgerlijke voltrekking coronaproof laten doorgaan ongeacht het aantal gasten. Aangezien bij een ceremonie het best kan voldaan worden aan de huidige veiligheidsmaatregelen, vragen we anderzijds om een ceremonie tot 200 personen te laten doorgaan deze zomer.

We lichten dit verder toe vanavond in het Laatavond Journaal van de VRT. Zoals gewoonlijk worden bij een interview 10 vragen gesteld om vervolgens één vraag uit te zenden. Alles is gezegd, nu is het wachten welke vraag wordt uitgezonden. Daarnaast zijn we ook te horen op Radio 1.

-----

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/07/12/2009009551/staatsblad

 

MB van 12 juli 2009.

Art. 2. Artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 7 januari 1908, 4 mei 1999 en 13 februari 2003, wordt aangevuld met twee leden, luidende :
« In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.