19/08/2021
Dansen vanaf 1 september.

 

Vertrouw de organisatoren & zaaleigenaars
Eigenaren, organisatoren, agentschappen en hun klanten moeten zelf de controle krijgen over
events en hoe deze te organiseren. Onze sector zit gedurende 18 maanden in ‘lock down’ en
heeft nog steeds niet de mogelijkheid gehad om economisch rendabel terug op te starten.
3000 bedrijven en 80.000 mensen zijn vragende partij om aan de slag te gaan.

Wij roepen de overheden op om events niet te beoordelen op hun type of aantal bezoekers
maar op de omgeving (indoor/outdoor) en op de capaciteit van die omgeving (vaak opgelegd
door de brandweernormen).


De eventsector moet van het strafbankje, de vaccinatiegraad is bereikt
De pandemie is niet voorbij, maar de eventsector moet van het strafbankje.
Onze sector heeft hard ingezet op het mee ontwikkelen van systemen die werken, CIRM,
CERM, en CST. Onze sector was betrokken bij de grootscheepse vaccinatiecampagne met
raad en daad. De vaccinatiebereidheid was gigantisch doorheen de brede bevolking.
Diezelfde bevolking wil naar het (meermaals) verplaatste trouwfeest, de roadshow, het
dansfeest, en dat kan vanaf nu in veilige omstandigheden.


“De brede Event Confederation zal een betrouwbare partner van de regionale en
federale overheden zijn bij het professioneel toepassen van deze heropening,
aldus Bruno Schaubroeck – woordvoerder van Event Confederation”.


Wij stellen volgende plan voor :


INDOOR
Wij vragen om voor locaties kleiner dan 200 personen geen restricties meer op te leggen.
Zalen met een goedgekeurde capaciteit boven de 200 moeten de mogelijkheid krijgen om
vrijwillig op hun volle capaciteit te kunnen openen mits gebruik te maken van het CST, indien
een organisator ervoor kiest om CIRM & CERM toe te passen moet dit ook toegestaan tot
eind september. Wij kunnen ons akkoord verklaren om voor indoor-events met meer dan 1500
bezoekers en op volle capaciteit doorheen september het CST te verplichten.


OUTDOOR
Wij vragen om geen restricties op te leggen voor samenkomsten kleiner dan 400 personen
(ook in tenten met 2 zijden open). Outdoor events van 400 tot 5000 man moeten de keuze
hebben voor CST (waarbij de bezoekers dan geen afstand moeten houden of mondmaskers
moeten dragen) of CIRM/CERM. Wij begrijpen dat outdoor events met meer dan 5000
bezoekers in september nog het CST verplicht moeten toepassen.
Eind september = einde van CST, CIRM & CERM
Zowel CST, CIRM als CERM moeten - na eind september - definitief tot het verleden behoren.
De maatschappelijke relevantie van deze restricties is dan achterhaald. De overheid moet
vanaf dan inzetten op communicatie naar doelgroepen dewelke niet gevaccineerd zijn.


Ventilatie


Event Confederation wil actief samen met het coronacommissariaat, het federale en regionale
beleid en gespecialiseerde onderzoek organen een kader opstellen en data over ventilatie
verzamelen. Wij engageren ons om hier actief aan mee te werken, data te verzamelen. Uit
deze studie moeten conclusies getrokken worden rond ventilatie die we kunnen toepassen in
het algemene publieke leven, in openbare gebouwen, scholen en natuurlijk ook event- &
cultuurlocaties. De overheden moet de nodige budgetten vrijmaken voor het onderzoek alsook
voor de implementatie van deze resultaten.


“Er moet op vrijdag 20 augustus zonder uitstel groen licht komen om ten laatste op 1
september te heropenen, onze bedrijven bloeden na 18 maanden sluiting”. aldus
Bruno Schaubroeck – woordvoerder van Event Confederation”.