03/06/2020
De huwelijkssector is zwaar aangedaan, dit is werkelijk een slag in ons gezicht.


Tot op vandaag konden we de regels goed volgen en waren deze zeer duidelijk voor de sector, hoe kon het ook anders, feesten waren verboden. Maar de regels van vandaag zijn bijzonder onduidelijk voor de huwelijkssector. Onze telefoon staat roodgloeiend, alsook bij al onze collega’s. Koppels begrijpen de regels niet en vragen waarom hun trouwfeest niet kan plaatsvinden maar een optreden met 200 personen wel.

De huwelijkssector is zwaar aangedaan, dit is werkelijk een slag in ons gezicht.

Als we kijken naar de buurlanden waar bijeenkomsten toegelaten worden tot 100 personen, kunnen we niet anders dan concluderen hoeveel strenger de Gees in België optreedt; banket – en receptiezalen worden pas vanaf 1 juli opengesteld met max 50 aanwezigheden (onder zelfde voorwaarden als horeca).

Waar men vanaf 8 juni 100 personen mag toelaten in een kerk en vanaf 1 juli 200 personen, moeten ceremonieën in openlucht ook kunnen plaatsvinden. In openlucht is dan ook veiliger en coronaproof.

Waar een restaurant onbeperkt gasten mag ontvangen, mits max 10 personen per gezelschap, mag een feestzaal, die nu net wél de nodige ruimte heeft, niet openen vóór 1 juli. Pas vanaf 1 juli mogen ze hun locatie openstellen en dan nog eens voor maximum 50 personen. Dit wanneer optredens en ‘culturele bijeenkomsten’ 200 personen toegelaten zijn vanaf 1 juli! Begrijpen wie begrijpen kan!

Waar je een drankje mag nemen op een terras, mag je volgens minister De Block geen drankje aanbieden op een ceremonie in openlucht. Ondanks we dit ook volledig coronaproof kunnen opstellen.

We hebben onze oplossingen en voorstellen bezorgd aan de Gees maar het is duidelijk dat er geen moeite gedaan wordt om deze oplossingen in acht te nemen.

Het is ook nog niet duidelijk of bevestigd of feesten vanaf 1 augustus mag tot bv max 100 personen. Op een paar commentaren na, geen bevestiging vanuit de overheid. Dus opnieuw te weinig perpectief voor onze sector.

We zijn teleurgesteld en kwaad over de werking van de regering in de huidige crisis. Het is onverantwoord en niet goed te praten dat we 3 maanden zonder perspectief zitten en nu nóg niet kunnen herstarten. Want trouwfeesten van 50 personen? Daar hebben onze bedrijven niets aan. Het is onverantwoord dat er niet geluisterd werd naar de oplossingen en voorstellen die onze sector kon helpen.

Zo hebben we sinds april herhaaldelijk gevraagd om rond de tafel te gaan zitten zodat we een groot deel van de bedrijven kunnen redden. Maar geen enkel kabinet noch de Gees geeft hier gevolg aan gegeven.

Dat zijn 3 maanden zonder enige vorm van communicatie en 3 maanden waar we dag na dag de annulaties van koppels moesten verwerken. Vandaag stond het aantal trouwfeesten op de planning nog op 20%, vanaf morgen zal dat 0% zijn.

Dat betekent dit jaar geen inkomsten voor onze bedrijven. Nochtans zijn er oplossingen om niet de volledige huwelijkssector naar het stort te brengen, als de regering én de Gees de moeite doet om 20 minuten van hun tijd te investeren in deze sector.

We moeten gesloten blijven zonder dat men het woord ‘verplichte sluiting’ vermeld zodat we geen aanspraak kunnen maken op een hinderpremie. Onaanvaardbaar! Indien de regering niet terugkomt op de hinderpremie en alle nodige steunmaatregelen toekent, zijn zij verantwoordelijk voor alle faillisementen in de sector.

De vragen van HL België en House of Weddings zijn alvast duidelijk :

1. kan een symbolische ceremonie gelijkgeschakeld worden met een religieuze of levensbeschouwelijke eredienst? Ontzettend belangrijk voor onze sector!

2. vanaf wanneer kan uberhaupt een ceremonie in openlucht plaatsvinden (en bijkomend tot hoeveel personen)?

3. kan een outdoor wedding, naar analogie met de sport- en cultuursector, vanaf 1 juli toegestaan worden met 200 p? Logica?

4. wanneer mogen we een verdere versoepeling van 50p naar 100p en 200p verwachten? Wat met september? 

5. is een receptie met 30 personen gelijk aan een restaurant met 30 personen vanaf 8 juni?


Onaanvaardbaar dat zo’n 20 mensen beslissen over onze bedrijven, onze inkomsten en onze gezinnen zonder navraag te doen in de sector en zonder daar een degelijke steunmaatregel tegenover te plaatsen! Indien onze vragen onbeantwoord blijven deze week en indien de regering ons de rug blijft toekeren, willen we met de hele sector verdere stappen ondernemen.

De sector is aan het daveren. Sinds april vragen we reeds om solidariteit maar we zijn nog niet in staat om een samenwerking met Unizo aan te gaan. We hebben gevraagd om de huwelijkssector te steunen maar hebben daar te weinig respons op gekregen dat we met onze handen gebonden zijn en amper stappen kunnen ondernemen. Ondanks alle mediaberichten, ondanks alle werkuren en communicatie met de verschillende instanties. We doen een laatste oproep tot solidariteit zodat we minstens kunnen inzetten op steunmaatregelen.