24/06/2020
Catering is toegestaan op evenementen van 200p/400p.

 

Onderwerp: RE: Banquets et réceptions dans les salles louées

Datum: 24 juni 2020 om 17:48:35 CEST

Catering is toegestaan op evenementen van 200p/400p en vanaf 1 augustus 400p/800p.
De drempel van 50 personen geldt alleen voor reserveringen voor privé-evenementen in feestzalen.

 

Hier zijn de elementen:

Organisatie van evenementen / Activiteiten in aanwezigheid van een publiek

Verbod op grootschalige evenementen :


Gezien het feit dat evenementen (waaronder feesten, festivals, sportevenementen, conferenties, enz.), als ze op grote schaal worden georganiseerd en in omstandigheden waarin de fysieke afstand niet altijd kan worden gehandhaafd, zijn risicovolle plaatsen voor de overdracht van het virus vanwege de drukte op bepaalde plaatsen, het schreeuwen, zingen, dansen, samen eten en drinken, enz.
voor binnenevenementen zijn er extra zorgen over een adequate ventilatie van het gebouw.

De Nationale Veiligheidsraad handhaaft het verbod op grootschalige evenementen tot 31 augustus.


Toegestane activiteiten in de aanwezigheid van een publiek :
Er zijn drie soorten: permanente infrastructuur, eenmalige evenementen, demonstraties.

Het volgende is van toepassing op alle drie de soorten activiteiten:

- Juli: maximaal 200 personen binnen / 400 personen buiten
- Augustus: maximaal 400 personen binnen/800 personen buitenshuis
- September: een besluit wordt voor 15 juli genomen


- Het besluit om het evenement toe te staan wordt genomen door de lokale autoriteiten op basis van de matrix. Het gebruik van de matrix voorafgaand aan de beslissing is verplicht voor evenementen met meer dan 200 personen en wordt aanbevolen aan de organisatoren van evenementen met minder dan 200 personen.


- Kleine evenementen kunnen echter veilig worden georganiseerd, op voorwaarde dat de 6 Gouden Regels te allen tijde kunnen worden gevolgd. Dit houdt in dat er specifieke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de algemene planning, het beheer van het publiek, de fysieke afstand, de opstelling van de zitplaatsen op afstand, de bediening van eten en drinken, ...


Voor specifieke risicoactiviteiten die op het podium plaatsvinden (bijv. zang, muziek, dans, theater) moeten te allen tijde sectorspecifieke protocollen in acht worden genomen. Voor cateringdiensten zijn HoReCa protocollen van toepassing.


Vanaf 1 juli zal de onderstaande matrix online beschikbaar en vrij toegankelijk zijn. Het zal vergezeld gaan van een online gids "Hoe organiseer je een evenement in COVID-tijd". Dit instrument kan worden aangepast aan nieuwe kennis of aan de evolutie van epidemieën.
Een positieve evaluatie van dit instrument beschrijft alleen de relatieve veiligheid met betrekking tot de overdracht van COVID.
Deze positieve evaluatie leidt niet automatisch tot de goedkeuring van het evenement, aangezien er ook aanvullende regels voor de veiligheidsevaluatie (bv. brandpreventie) en een maximaal aantal toeschouwers moeten gelden.

Bron: Confederatie Events.